Le schéma des 3 perles

est disponible dans ma boutique.

Het patroon van mijn 3 parels

is verkrijgbaar in mijn winkel.

La perle Pan:

perlepan1

perlepan2

La perle Do:

perledo1

perledo2

La perle Ra:

perlera4

perlera2

Le schéma est disponible sous format PDF

et comporte 3 schémas.

Het patroon is verkrijgbaar in PDF formaat,

en omvat 3 patronen.